ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 042-589-392

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม คืออะไรคะ

ตอบ: ” การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เปิดทำการวันและเวลาใหนคะ

ตอบ: วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.