กุมภาพันธ์ 23 2016
newyer02

กิจกรรมทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

newyer03

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.อิปุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตักบาตรทำบุญ เนื่องในโอกาสขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหมุ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม